Sovellukset

Sovellusten lataaminen

Päivitetty 5/18/2020

Sovellusten lataaminen

Kun auto on yhdistetty internetiin, siihen voidaan ladata uusia sovelluksia.

Huomio

Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon. Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää muut palvelut.

Huomio

Käytettäessä puhelinta sisällön lataamiseen on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.

Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.

P5-1617-Icon-App screen-Over the air

Valitkaa Uusia sovelluksia avataksenne luettelon sovelluksista, jotka ovat käytettävissä, mutta joita ei ole asennettu autoon.

Painakaa sovelluksen riviä luettelon laajentamiseksi ja lisätietojen saamiseksi sovelluksesta.

Valitkaa Asenna halutun sovelluksen lataamisen ja asentamisen aloittamiseksi.

Lataamisen ja asennuksen tila osoitetaan sen ollessa käynnissä.

Jos lataamista ei sillä hetkellä voi aloittaa, esitetään ilmoitus. Sovellus säilyy luettelossa ja lataamisen aloittamista voidaan yrittää uudelleen.

Lataamisen keskeyttäminen

Painakaa Peruuta käynnissä olevan lataamisen keskeyttämiseksi.

Huomatkaa, että vain lataaminen voidaan keskeyttää, kun asennusvaihe on käynnistynyt, tätä ei voi keskeyttää.


Oliko tästä apua?