Sovellukset

Sovellusten päivittäminen

Päivitetty 5/18/2020

Sovellusten päivittäminen

Kun auto on liitettynä internetiin, sovelluksia voidaan päivittää.

Huomio

Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon. Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää muut palvelut.

Huomio

Käytettäessä puhelinta sisällön lataamiseen on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.

Jos sovellusta käytetään käynnissä olevan päivittämisen aikana, se alkaa uudelleen, jotta asentaminen voidaan saattaa loppuun.

Kaikkien päivittäminen

Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.

P5-1617-Icon-App screen-Over the air

Valitkaa Asenna kaikki.

Päivittäminen aloitetaan.

Tiettyjen päivittäminen

Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.

Valitkaa Sovelluspäivitykset avataksenne luettelon kaikista käytettävissä olevista päivityksistä.

Etsikää haluamanne sovellus ja valitkaa Asenna.

Päivittäminen aloitetaan.


Oliko tästä apua?