Sovellukset

Volvo ID -tunnuksen luominen ja rekisteröinti

Päivitetty 1/31/2020

Volvo ID -tunnuksen luominen ja rekisteröinti

On mahdollista luoda Volvo ID -tunnus eri tavoin. Jos Volvo ID -tunnus luodaan osoitteessa volvocars.com tai Volvo On Call -sovelluksellaKoskee vain tiettyjä markkina-alueita., pitää Volvo ID -tunnus myös rekisteröidä autoon, jotta erilaisia Volvo ID -palveluja on mahdollista käyttää.

Volvo ID -tunnuksen luominen Volvo ID -sovelluksen avulla

Ladatkaa sovellus Volvo ID kohteesta Latauskeskus keskinäytön sovellusnäkymässä.

Käynnistäkää sovellus ja rekisteröikää henkilökohtainen sähköpostiosoite.

Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Volvo ID -tunnus on nyt luotu ja tunnus on automaattisesti rekisteröity autoon. Volvo ID -palveluita voidaan nyt käyttää.

Volvo ID -tunnuksen luominen Volvo Carsin kotisivulla

Valitkaa osoite www.volvocars.com ja kirjautukaaSaatavana tietyillä markkina-alueilla. oikeassa yläreunassa näkyvällä kuvakkeella. Valitkaa Volvo ID -tunnuksen luominen.

Ilmoittakaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.

Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Volvo ID -tunnus on nyt luotu. Lukekaa seuraavasta, kuinka ID-tunnus rekisteröidään autoon.

Volvo ID -tunnuksen luominen Volvo On Call -sovelluksen

Autot, joissa on Volvo On Call*.

avulla

Ladatkaa Volvo On Call-sovelluksen viimeisin versio älypuhelimesta esim. kohteen App Store, Windows Phone tai Google Play kautta.

Valitkaa Volvo ID -tunnuksen luominen sovelluksen aloitussivulta ja ilmoittakaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.

Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Volvo ID -tunnus on nyt luotu. Lukekaa seuraavasta, kuinka ID-tunnus rekisteröidään autoon.

Volvo ID-tunnuksenne rekisteröinti autoon

Jos Volvo ID -tunnus luotiin netin kautta tai Volvo On Call-sovelluksella, rekisteröikää se autoon:

Jos sitä ei ole vielä tehty, ladatkaa sovellus Volvo ID keskinäytön sovellusnäkymän kohteesta Latauskeskus.

Huomio

Sovellusten lataamista varten pitää auton olla yhdistettynä internetiin.

Käynnistäkää sovellus ja täyttäkää Volvo ID -tunnuksenne/sähköpostiosoitteenne.

Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti Volvo ID -tunnukseenne kytkettyyn sähköpostiosoitteeseen.

Volvo ID -tunnuksenne on nyt rekisteröity autoon. Volvo ID -palveluita voidaan nyt käyttää.


Oliko tästä apua?