Tutki ohjekirjaasi

V90
2019 Late

Nesteiden ja voiteluaineiden erittelyt

9 Tulokset

Huuhtelunesteen täyttö

Huuhtelunestettä käytetään valonheittimien sekä tuulilasin ja takaikkunan puhdistamiseen. Jäätymispisteen alapuolella olevissa lämpötiloissa on käytettävä jäätymissuojalla varustettua huuhtelunestettä.

Lämmityksen ja viilennyksen erittelyt

Auton ilmastointilaite käyttää freonitonta kylmäainetta markkina-alueesta riippuen joko tyyppiä R1234yf tai R134a. Tieto auton ilmastointilaitteen käyttämästä kylmäaineesta ilmenee tarrasta joka sijaitsee konepellin sisäpuolella.

Jarrunesteen erittelyt

Hydraulisessa jarrujärjestelmässä käytetään jarrunestettä paineen siirtämiseen esimerkiksi jarrupolkimesta pääjarrusylinterin kautta yhteen tai useampaan työsylinteriin, jotka vuorostaan vaikuttavat mekaaniseen jarruun.

Vaihteistoöljyn erittelyt

Normaaleissa ajo-olosuhteissa vaihteistoöljyä ei tarvitse vaihtaa vaihteiston käyttöiän aikana. Se voi kuitenkin olla tarpeen epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa.

AdBlue®-säiliön tilavuus

AdBlue-lisäainesäiliön tilavuus on n. 11,5 litraa.

Polttoainesäiliö - tilavuus

Polttoainesäiliön täyttötilavuus on luettavissa alla olevasta taulukosta.

Jäähdytysnesteen erittelyt

Määrätty laatu: Volvon hyväksymä valmis jäähdytysnesteseos. Jäähdytysnestetiivistettä käytettäessä siihen sekoitetaan 50 % vettä (hyväksytyn laatuista, ei suolavettä tms.). Kääntykää Volvon jälleenmyyjän puoleen, jos olette epävarma.

Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet

Epäsuotuisat ajo-olosuhteet voivat aiheuttaa öljyn korkean lämpötilan tai öljynkulutusta. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä epäsuotuisista ajo-olosuhteista.

Moottoriöljyn erittelyt

Moottoriöljyn laatu ja määrä kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.