Ohjauspyörä

Ohjauspyörän sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi

Päivitetty 7/10/2020

Ohjauspyörän sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi

Ohjauspyörää voidaan lämmittää kuljettajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.

Ohjauspyörän sähkölämmityksen automaattinen käynnistys on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy alhaisessa ulkolämpötilassa.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa painiketta Ilmastointi.

Valitkaa Ohjauspyörän automaattisen lämmityksen taso ohjauspyörän sähkölämmityksen automaattisen aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.

Ohjauspyörän sähkölämmityksen painikkeessa ilmastointirivillä näytetään "A", kun automaattinen käynnistys on aktivoitu.

Valitkaa Alhainen, Keskitaso tai Voimakas valitaksenne tason, jonka jälkeen toiminto aktivoituu.


Oliko tästä apua?