Automaattinen nopeudenrajoitin

Automaattisen nopeudenrajoittimen aktivointi/deaktivointi

Päivitetty 1/31/2020

Automaattisen nopeudenrajoittimen aktivointi/deaktivointi

Automaattinen nopeudenrajoitin (ASLAutomatic Speed Limiter) voidaan aktivoida ja deaktivoida nopeudenrajoittimen (SLSpeed Limiter) lisäksi.

ASL:n aktivointi

P5-1646-Knapp Automatisk fartbegränsare

Keskinäytön toimintonäkymässä on painike Nopeusrajoituskilpi -avustin.

Automaattisen nopeudenrajoittimen aktivointi:

Painakaa painiketta Nopeusrajoituskilpi -avustin.

ASL asetetaan valmiustilaan, painike näyttää vihreän osoituksen ja kuljettajan näyttö esittää merkkisymbolin nopeusmittarin keskiössä.

Painakaa ohjauspyörän painiketta .

ASL aktivoituu auton ko. nopeudella.

Huomio

  • Jos automaattinen nopeudenrajoitin on aktivoitu, liikennemerkki-informaatio* näytetään kuljettajan näytössä, vaikka RSI

    Road Sign Information – RSI

    ei ole aktivoitu.
  • Liikennemerkki-informaation poistamiseksi kuljettajan näytöstä on sekä automaattinen nopeudenrajoitin että RSI deaktivoitava.
  • Kun automaattinen nopeudenrajoitin on aktivoitu mutta RSI on deaktivoitu, ei RSI anna mitään varoituksia. Jotta varoituksia annetaan, myös RSI on aktivoitava.

ASL:n poistaminen toiminnasta

Automaattisen nopeudenrajoittimen poistaminen toiminnasta:

Painakaa toimintonäkymän painiketta Nopeusrajoitusavustus.

ASL suljetaan ja painikkeen merkkivalo muuttuu HARMAAKSI – SL aktivoidaan sen sijaan.

Varoitus

Auto ei enää noudata merkin mukaista enimmäisnopeutta vaihdon ASL - SL jälkeen - se noudattaa vain muistiin tallennettua enimmäisnopeutta.


Oliko tästä apua?