Automaattinen nopeudenrajoitin

Automaattisen nopeudenrajoittimen toleranssin muuttaminen

Päivitetty 1/31/2020

Automaattisen nopeudenrajoittimen toleranssin muuttaminen

Automaattinen nopeudenrajoitin (ASLAutomatic Speed Limiter) voidaan asettaa eri toleranssitasoille.

Kyltissä ilmoitettu enimmäisnopeus voidaan ylittää/alittaa. Jos auto noudattaa kyltissä ilmoitettua enimmäisnopeutta, esim. 70 km/h (43 mph), kuljettaja voi sen sijaan valita ajonopeudeksi 75 km/h (47 mph).

P5-1546-ASL rattknappar

Toiminnon painikkeet ja symbolit.

Painakaa ohjauspyörän painiketta (1), kunnes 70 km/h (43 mph) on muuttunut lukemaksi 75 km/h (47 mph) nopeusmittarin keskiössä (4).

Tämän jälkeen auto käyttää valittua toleranssia 5 km/h (4 mph) niin kauan kuin ohitetut liikennemerkit näyttävät 70 km/h (43 mph).

Toleranssia noudatetaan, kunnes auto ohittaa liikennemerkin, jossa on pienempi tai suurempi nopeus – tällöin auto noudattaa kyltissä ilmoitettua uutta enimmäisnopeutta ja toleranssi pyyhitään muistista.

Jos toiminto liikennemerkki-informaatio*Road Sign Information – RSI on aktivoituna, esitetään liikennemerkin näyttämä nopeus myös värillisellä merkinnällä nopeusmittarissa.

Toleranssin säätö tehdään samalla tavalla kuin käsiteltäessä nopeutta nopeudenrajoitinta varten.

Huomio

Suurin mahdollinen valittavissa oleva vaihteluväli on +/- 10 km/h (5 mph).


Oliko tästä apua?