Blind Spot Information

BLIS*

Päivitetty 1/31/2020

BLIS*

BLISBlind Spot Information Systems-toiminto on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa havaitsemaan omaan autoon nähden vinosti takana tai sivulla olevat ajoneuvot kuljettajan auttamiseksi vilkkaassa liikenteessä teillä, joilla on useita ajokaistoja samaan suuntaan.

BLIS on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu varoittamaan seuraavista:

  • kuolleessa kulmassa olevat ajoneuvot
  • nopeasti lähestyvät, omaa autoa lähimpänä olevat ajoneuvot vasemmalla ja oikealla ajokaistalla.
P5-1507-BLIS Mirror

BLIS-valon sijaintiHUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen..

Merkkivalo
BLIS-painike keskusnäytön toimintonäkymässä aktivoi toiminnon/poistaa sen toiminnasta.
P5-1507-BLIS Princip

BLISin periaate

Kuolleen kulman vyöhyke
Nopeasti saavuttavien ajoneuvojen vyöhyke.

BLIS-toiminto on aktiivinen nopeuksissa yli 10 km/h (6 mph).

Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, kun:

  • toinen ajoneuvo ohittaa oman auton
  • toinen ajoneuvo saavuttaa omaa autoa nopeasti.

Kun BLIS havaitsee ajoneuvon vyöhykkeellä 1, tai nopeasti lähestyvän ajoneuvon vyöhykkeellä 2, merkkivalo ko. ulkotaustapeilin yhteydessä palaa kiinteästi. Jos kuljettaja kytkee tässä tilassa sen puolen suuntavilkun päälle, jota varoitus koskee, merkkivalo ei pala enää jatkuvasti, vaan vilkkuu voimakkaammalla valoteholla.

Huomio

Valo syttyy puolella, jolla järjestelmä on havainnut ajoneuvon. Jos auto ohitetaan kummaltakin puolelta samanaikaisesti, syttyvät molemmat lamput.

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Huomio

Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.


Oliko tästä apua?