City Safety

City Safety

Päivitetty 1/31/2020

City Safety

City SafetyToiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla. voi varoittaa kuljettajaa valo-, ääni- ja jarrutusvaroituksilla auttaakseen häntä havaitsemaan yllättäen ilmaantuvat jalankulkijat, pyöräilijät, suurikokoiset eläimet ja ajoneuvot – auto yrittää tällöin jarruttaa automaattisesti, jos kuljettaja ei reagoi itse kohtuullisen ajan sisällä.

P5-1507-CitySafety Princip

Kamera- ja tutkayksikön sijainti.

City Safety voi estää törmäyksen tai alentaa törmäysnopeutta.

City Safety on apuväline, joka auttaa kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa jalankulkijan, suurikokoisen eläimen, polkupyöräilijän tai ajoneuvon päälle.

Toiminto City Safety voi auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa jonoissa, joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä yhdessä tarkkaamattomuuden kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.

Toiminto auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa automaattisesti uhkaavan törmäysvaaran yhteydessä, jos kuljettaja itse ei reagoi ajoissa jarruttamalla ja/tai ohjaamalla sivuun.

City Safety aktivoi lyhyen, voimakkaan jarrutuksen ja pysäyttää auton normaalitapauksessa juuri edellä olevan ajoneuvon taakse.

City Safety aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.

City Safety on suunniteltu aktivoitumaan mahdollisimman myöhään tarpeettomien puuttumisten välttämiseksi.

Kuljettaja tai matkustaja ei tavallisesti huomaa City Safety -järjestelmää - vain tilanteissa, joissa törmäys on erittäin lähellä.

Varoitus

  • City Safety -toiminnon automaattinen jarrutustoiminto voi estää törmäyksen tai alentaa törmäysnopeutta, mutta täyden jarrutusvaikutuksen varmistamiseksi kuljettajan on aina painettava jarrua – myös silloin, kun auto jarruttaa automaattisesti.
  • Varoitus ja ohjausapu aktivoituvat vain törmäysvaaran ollessa suuri – älkää siksi koskaan jääkö odottamaan törmäysvaroitusta tai City Safety -toiminnon puuttumista asiaan.
  • Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois toiminnasta, kun auton nopeus on yli 80 km/h (50 mph).
  • City Safety ei aktivoi automaattista jarrutusta voimakkaassa kiihdytyksessä.

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Oliko tästä apua?