Driver Alert Control

Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver Alert Control

Päivitetty 1/31/2020

Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver Alert Control

Toiminto Driver Alert Control (DAC) voidaan aktivoida/deaktivoida.

Päällä/Pois

DAC-asetusten muuttaminen:

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Valitkaa My CarIntelliSafeDriver Alert Control.

Merkitkää Valppausvaroitus tai poistakaa sen merkintä DAC:n aktivointia/deaktivointia varten.


Oliko tästä apua?