Etäisyysvaroitus

Etäisyysvaroitus*

Distance Alert

Päivitetty 1/31/2020

Etäisyysvaroitus*

Distance Alert

Etäisyysvaroitustoiminto voi auttaa kuljettajaa huomaamaan ajallisen etäisyyden edessä ajavaan autoon olevan liian lyhyt. Etäisyysvaroituksen näyttämistä varten autossa on oltava head-up-näyttö*.

P5-1646-S+V90-Avståndsvarning i HUD

Etäisyysvaroituksen symboli tuulilasilla, kun autossa on head-up-näyttö.

Jos autossa on head-up-näyttö, tuulilasilla näytetään symboli niin kauan kuin ajallinen etäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon on asetettua arvoa lyhyempi. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että toiminto Näytä kuljettajan tuki on aktivoitu auton valikkojärjestelmän asetuksista.

Etäisyysvaroitus on aktiivinen nopeuksissa yli 30 km/h (20 mph) ja se reagoi vain edessä oleviin ajoneuvoihin, jotka kulkevat samaan suuntaan. Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei anneta etäisyystietoja.

Huomio

Tuulilasin visuaalisia varoitussignaaleja voi olla vaikea havaita voimakkaassa auringonpaisteessa, heijastumien takia, valoisuuskontrastien ollessa voimakkaita, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettaja ei katso suoraan eteenpäin.

Huomio

Etäisyysvaroitus on suljettuna mukautuvan nopeudensäätimen (ACCAdaptive Cruise Control) tai Pilot Assist -toiminnon ollessa aktiivinen.

Varoitus

Etäisyysvaroitus reagoi vain, jos ajallinen etäisyys edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi kuin esiasetettu arvo – oman auton nopeuteen ei vaikuteta.


Oliko tästä apua?