Kaista-avustin

Kaista-avustaja

Päivitetty 1/31/2020

Kaista-avustaja

Kaista-avustajan (LKALane Keeping Aid) tehtävänä on moottoriteillä ja vastaavilla suurehkoilla väylillä auttaa kuljettajaa rajoittamaan vaaraa siitä, että auto poistuu tahattomasti omalta ajokaistalta.

Kaista-avustaja ohjaa auton takaisin ajokaistalle ja/tai varoittaa kuljettajaa värisyttämällä ohjauspyörää.

Kaista-avustaja on aktiivinen nopeusvälillä 65–200 km/h (40–125 mph) teillä, joilla on hyvin näkyvät sivuviivat.

Kapeilla teillä ei toiminto ehkä ole käytettävissä ja asetetaan tällöin valmiustilaan. Kun tie on riittävän levyä, toiminto tulee jälleen käytettäväksi.

P5-1507-DAS Princip för DAC

Kamera lukee tien/ajokaistan sivuviivoja.

P5-1507-LKA Princip Styrhjälp

Kaista-avustaja ohjaa auton takaisin ajokaistalle.

P5-1846-Lane Keeping Aid brake pulse

Kaista-avustaja varoittaa ohjauspyörän värinöillä.

Asetuksista riippuen kaista-avustaja toimii seuraavasti:

  • Kaista-avustin aktivoitu: Kun auto lähestyy sivuviivaa, toiminto ohjaa aktiivisesti auton takaisin ajokaistalle kohdistamalla heikon ohjausmomentin ohjauspyörään.
  • Varoitus aktivoitu: Jos auto on ylittämässä reunaviivaa, kuljettajaa varoitetaan värisyttämällä ohjauspyörää.

Huomio

Kun suuntavilkut ovat päällä, ei kaista-avustaja anna mitään ohjausta tai varoitusta.

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Kaista-avustaja ei puutu tilanteeseen

P5-1507-LKA Princip Gena i kurva

Kaista-avustaja ei puutu tilanteeseen jyrkässä sisäkaarteessa.

Joissakin tapauksissa kaista-avustaja sallii reunaviivojen ylittämisen puuttumatta asiaan, ts. tukematta ohjausta tai antamatta varoitusta – esim. käytettäessä suuntavilkkua tai oikaistaessa kaarteissa.


Oliko tästä apua?