Kuljettajan tuki

Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus

Päivitetty 1/31/2020

Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus

Nopeudesta riippuva ohjaustehostin lisää ohjauspyörän vastetta suhteessa auton nopeuteen paremman ajotuntuman antamiseksi kuljettajalle.

Moottoriteillä ohjaus tuntuu vakaammalta. Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus on kevyt eikä juuri vaadi ponnistelua.

Huomio

P5-1846-Steering resistance symbol

Harvinaisissa tilanteissa ohjaustehostin voi lämmetä liikaa ja sitä pitää tällöin tilapäisesti jäähdyttää – sen ajan ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla ja ohjauspyörän kääntäminen voidaan kokea hieman raskaammaksi.

Ohjausavun ollessa tilapäisesti rajoitettuna kuljettajan näytössä näkyy ilmoitus Ohjaustehostin Apu tilapäisesti rajoitettu sekä tämä symboli.

Kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla, kuljettajan tukitoiminnot ja ohjausapujärjestelmät eivät ole mahdollisia.

Varoitus

Jos lämpötila nousee liikaa, tehostin voidaan poistaa kokonaan toiminnasta. Tällaisessa tilanteessa kuljettajan näytössä näkyy ilmoitus Ohjaustehostin vika Pysähdy turvallisesti yhdessä symbolin kanssa.

Ohjauspyörän vastustason muuttaminen*

INDIVIDUAL-ajotilassa ohjauspyörän vastustasoa voidaan säätää.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Valitkaa My CarAjotilatOhjausvoima.

Ohjauspyörän vastustaso voidaan valita vain auton seistessä paikallaan tai ajettaessa suoraan eteenpäin alhaisella ajonopeudella.


Oliko tästä apua?