Liikennemerkkitiedot

Liikennemerkki-informaatio*

Päivitetty 1/31/2020

Liikennemerkki-informaatio*

Liikennemerkki-informaatiotoiminto (RSIRoad Sign Information) voi auttaa kuljettajaa havaitsemaan nopeusrajoitusmerkit sekä tietyt kieltomerkit.

P5-1507-RSI Läsbara trafikskyltar

Esimerkki luettavista merkeistäLiikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain joitakin esimerkkejä..

RSI voi antaa tietoja mm. kulloisestakin nopeudesta, moottoritien tai moottoriliikennetien alkamisesta/päättymisestä sekä ohituskielloista ja kielletystä ajosuunnasta.

P5-1507-RSI Instrumentvisning

EsimerkkejäLiikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain joitakin esimerkkejä. rekisteröidystä nopeusinformaatiosta.

Jos auto ohittaa nopeusrajoituskyltin, rajoitus näytetään kuljettajan näytössä ja head-up-näytössä*.

Huomio

Joillakin markkina-alueilla liikennemerkki-informaatiotoiminto* on saatavana vain Sensus Navigation* -järjestelmän yhteydessä.

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Oliko tästä apua?