Liikennemerkkitiedot

Liikennemerkki-informaation* rajoitukset

Päivitetty 1/31/2020

Liikennemerkki-informaation* rajoitukset

Liikennemerkki-informaatiotoiminnon (RSIRoad Sign Information) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.

Esimerkkejä seikoista, jotka saattavat rajoittaa toimintoa, ovat:

 • Haalistuneet merkit
 • Kaarteeseen sijoitetut merkit
 • Kiertyneet tai vaurioituneet merkit
 • Korkealla ajoradan yläpuolelle sijoitetut merkit
 • Täysin/osittain piilossa olevat tai huonosti sijoitetut merkit
 • merkit, jotka ovat osittain tai kokonaan huurteen, lumen ja/tai lian peittämiä
 • digitaaliset tiekartat

  Autossa, joka on varustettu toiminnolla Sensus Navigation*.

  eivät ole ajan tasalla, niissä on virheitä tai niistä puuttuvat nopeustiedot

  Nopeustiedoilla varustettua karttadataa ei ole saatavana kaikkia alueita varten.

  .

Huomio

RSI-toiminto voi tulkita vetoauton sähköliitäntään liitetyt tietyn tyyppiset polkupyöräpitimet perävaunuksi. Tällaisissa tapauksissa kuljettajan näytössä voidaan näyttää virheellistä nopeustietoa.

Huomio

Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.


Oliko tästä apua?