Liikennemerkkitiedot

Nopeusvaroituksella varustettu liikennemerkki-informaatiotoiminto ja asetukset*

Päivitetty 1/31/2020

Nopeusvaroituksella varustettu liikennemerkki-informaatiotoiminto ja asetukset*

Liikennemerkki-informaation (RSIRoad Sign Information) osatoiminto Nopeusrajoitusvaroitus on valinnainen – kuljettaja voi joko ottaa osatoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Nopeusrajoitusvaroitus varoittaa kuljettajaa, kun voimassa oleva nopeusrajoitus tai ennalta valittu "nopeusraja" ylittyy – varoitus toistetaan kerran n. 1 minuutin kuluttua samalla nopeusrajoitusalueella, jos kuljettaja ei alenna ajonopeutta.

Uusi varoitus nopeusrajoituksen ylittämisestä, mukaan lukien muistutus, voidaan antaa vasta auton saavuttua uudelle/toiselle nopeusrajoitusalueelle.

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol 90kmh

Nopeusvaroitus annetaan siten, että voimassa olevan suurimman sallitun nopeuden sisältävä kuljettajan näytön symboliLiikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tässä näytetään vain eräs esimerkki. vilkkuu tilapäisesti, kun nopeusraja ylitetään.

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol fartkamera

Nopeusvaroitus annetaan aina, jos nopeusrajoitus ylittyy, samalla näytetään nopeuskameratiedot.

Asetukset

Nopeusvaroituksen rajan säätö

Kuljettaja voi valita, annetaanko varoitus kilven mukaisen nopeuden ylittymisestä.

Valitkaa nopeusvaroituksen raja seuraavasti:

Valitkaa keskinäytön päänäkymässä AsetuksetMy CarIntelliSafeRoad Sign Information.

Merkitkää Nopeusrajoitusvaroitus.

Toiminto aktivoituu ja näyttöön tulee nopeusrajan valitsin.

Säätäkää nopeusvaroituksen rajaa näytön ylös-/alas-nuolien painalluksilla.

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol fartkamera

Huomatkaa, että tehtyä rajan säätöä ei oteta huomioon, kun kuljettajan näytössä näkyy nopeuskameran symboli.

Äänivaroitus käytössä / pois käytöstä

Nopeusvaroituksen yhteydessä on mahdollista saada myös varoitusäänimerkki.

Varoitusäänen asetusta voi muuttaa seuraavasti:

Valitkaa keskinäytön päänäkymässä AsetuksetMy CarIntelliSafeRoad Sign Information.

Merkitkää Äänimerkkivaroitus liikennemerkistä tai poistakaa sen merkintä varoitusäänen aktivoimiseksi tai käytöstä poistamiseksi.

Kun toiminto Äänimerkkivaroitus liikennemerkistä on aktivoitu, kuljettajaa varoitetaan myös ajettaessa yksisuuntaista tietä väärään suuntaan/kiellettyyn ajosuuntaan.

Varoitus nopeusvalvontakamerasta käytössä / pois käytöstä

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol fartkamera

Jos autossa on Sensus Navigation* ja karttatiedoissa on tietoa nopeuskameroista, kuljettaja voi halutessaan saada kuuluvan varoituksen nopeuskamerasta.

Varoitusäänen asetusta voi muuttaa seuraavasti:

Valitkaa keskinäytön päänäkymässä AsetuksetMy CarIntelliSafeRoad Sign Information.

Merkitkää Äänimerkkivaroitus nopeuskamerasta tai poistakaa sen merkintä kuuluvan nopeuskameravaroituksen aktivoimiseksi tai käytöstä poistamiseksi.


Oliko tästä apua?