Nopeudenrajoitin

Nopeudenrajoittimen aktivointi ja käynnistys

Päivitetty 1/31/2020

Nopeudenrajoittimen aktivointi ja käynnistys

Nopeudenrajoittimen toiminto (SLSpeed Limiter) on ensin valittava ja aktivoitava, jotta nopeutta voidaan säädellä.

Nopeudenrajoittimen asettaminen valmiustilaan

P5-1546-SL rattknappar-2

Selatkaa nopeudenrajoittimen (4) symbolin/toiminnon kohdalle painamalla (1) tai (3).

Symboli (4) näytetään ja nopeudenrajoitin on asetettu valmiustilaan.

Nopeudenrajoittimen käynnistäminen

Nopeudenrajoitin voidaan aktivoida vasta moottorin käynnistyksen jälkeen. Pienin mahdollinen, tallennettava enimmäisnopeus on 30 km/h (20 mph).

Kun nopeudenrajoitin on valmiustilassa ja symboli näytetään – painakaa ohjauspyörän painiketta (2).

Nopeudenrajoitin käynnistyy ja ko. nopeus tallentuu enimmäisnopeudeksi.


Oliko tästä apua?