Nopeudenrajoitin

Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja asettaminen valmiustilaan

Päivitetty 1/31/2020

Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja asettaminen valmiustilaan

Nopeudenrajoitin (SLSpeed Limiter) voidaan tilapäisesti deaktivoida ja asettaa valmiustilaan.

P5-1546-SL rattknappar-1

Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja asettaminen valmiustilaan:

Painakaa ohjauspyörän painiketta (2).

Nopeudenrajoittimen merkinnät ja symbolit kuljettajan näytössä vaihtavat värinsä VALKOISESTA HARMAAKSI – nopeudenrajoitin on siten tilapäisesti deaktivoitu ja kuljettaja voi ylittää asetetun enimmäisnopeuden.

Tilapäinen deaktivointi kaasupolkimella

Nopeusrajoitus voidaan tilapäisesti deaktivoida ja ohittaa myös kaasupolkimella ilman, että nopeudenrajoitin on ensin asetettava valmiustilaan, esim. auton kiihdyttämiseksi nopeasti pois jostakin tilanteesta.

Menetelkää näin:

Painakaa kaasupoljin täysin alas ja päästäkää se ylös lopettaaksenne kiihdytyksen, kun haluttu nopeus on saavutettu.

Tässä tilassa nopeudenrajoitin on edelleen aktivoituna ja kuljettajan näytön symboli on siksi VALKOINEN.

Päästäkää kaasupoljin täysin ylös, kun tilapäinen kiihdytys on päättynyt.

Auto jarruttaa tämän jälkeen moottorilla automaattisesti viimeksi tallennettuun enimmäisnopeuteen.


Oliko tästä apua?