Tutki ohjekirjaasi

V90
2019 Late

Ohjausapu törmäyksen uhatessa

12 Tulokset

Ohjausapu törmäyksen uhatessa

Toiminto Törmäyksen välttämisen avustin voi auttaa kuljettajaa vähentämään vaaraa siitä, että auto poistuu tahattomasti kaistaltaan ja/tai törmää toiseen ajoneuvoon tai esteeseen, ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin kaistalle ja/tai väistämällä.

Ohjausavun aktivointi/deaktivointi törmäyksen uhatessa

Ohjausavustin on valinnainen – kuljettaja voi joko ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Ohjausavun taso ulosajon uhatessa

Toiminnolla on kaksi aktivoitumistasoa:

Ohjausapu törmäyksen uhatessa -ominaisuuden symbolit ja ilmoitukset

Eräitä toimintoa koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.

Ohjausapu törmäyksen uhatessa -toiminnon rajoitukset

Toiminto voi toimia rajoitetusti tietyissä tilanteissa eikä se aktivoidu esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

Ohjausapu ulosajon uhatessa

Ohjausavulla on joitakin osatoimintoja. Ohjausapu ulosajon uhatessa voi auttaa kuljettajaa ja vähentää riskiä auton ajautumisesta pois tieltä ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin tielle.

Ohjausapu ulosajon uhatessa -toiminnon rajoitukset

Tietyissä vaativissa tilanteissa voi toiminnon olla vaikea auttaa kuljettajaa oikealla tavalla – tällöin suosittelemme sen sulkemista.

Ohjausapu nokkakolarin uhatessa

Ohjausavulla on joitakin osatoimintoja. Ohjausapu nokkakolarin uhatessa voi auttaa kuljettajaa, jonka huomio on herpaantunut ja joka ei huomaa auton olevan siirtymässä vastaantulijoiden kaistalle.

Ohjausavun rajoitukset nokkakolarin uhatessa

Toiminto voi toimia rajoitetusti tietyissä tilanteissa eikä se aktivoidu esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

Ohjausapu peräänajon uhatessa*

Ohjausavulla on joitakin osatoimintoja. Ohjausapu peräänajon uhatessa voi auttaa kuljettajaa, jonka huomio on kiinnittynyt muualle ja joka ei huomaa auton olevan poistumassa omalta kaistalta, kun vastaan tulee muuta liikennettä.

Peräänajon uhatessa toimivan ohjausavun aktivointi/deaktivointi*

Toiminto on valinnainen - kuljettaja voi päättää, pidetäänkö se Päällä vai Pois.

Ohjausapu peräänajon uhatessa -toiminnon rajoitukset

Toiminto voi toimia rajoitetusti tietyissä tilanteissa eikä se aktivoidu esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: