Tutki ohjekirjaasi

V90
2019 Late

Pilot Assist

18 Tulokset

Automaattinen jarrutus kuljettajan tukijärjestelmissä

Pilot Assist -toiminnossa ja mukautuvassa nopeudensäätimessä* (ACC* ) on erityinen jarrutustoiminto hitaasti kulkevassa liikenteessä ja seistäessä paikallaan.

Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden säätäminen

Nopeudenrajoittimelle, vakionopeudensäätimelle, mukautuvalle nopeudensäätimelle** -toiminnolle voidaan asettaa tallennettu nopeus.

Kohteen vaihto kuljettajan tukijärjestelmissä

Kuljettajan tukijärjestelmiin mukautuva nopeudensäädin** kuuluu automaattivaihteiston yhteydessä kohteenvaihtotoiminto tietyillä nopeuksilla.

Ohitusavustin Pilot Assist -toiminnon yhteydessä

Pilot Assist voi auttaa kuljettajaa muiden ajoneuvojen ohittamisessa.

Pilot Assist -toiminnon ohitusavustimen käynnistäminen

Ohitusavustimen toimintaan liittyy joitakin edellytyksiä.

Ohitusavustimen rajoitukset Pilot Assist -toiminnon yhteydessä

Ohitusavustimen toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.

video

Pilot Assist

Pilot Assist auttaa kuljettajaa ajamaan autolla kaistan reunaviivojen välissä avustamalla ohjausta ja ylläpitämällä tasaista ajonopeutta sekä ennalta valittua aikaetäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.

Pilot Assist -toiminnon aktivointi ja käynnistys

Pilot Assist on ensin aktivoitava ja sen jälkeen käynnistettävä, jotta nopeutta ja etäisyyttä voidaan säädellä ja ohjausapua saada.

Pilot Assist -toiminnon deaktivointi/aktivointi uudelleen

Pilot Assist voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen jälkeen aktivoitua uudelleen.

Kohteen vaihto Pilot Assist -toiminnon avulla

Pilot Assist -toiminnolla on automaattivaihteiston yhteydessä tietyillä nopeuksilla kohteen vaihtotoiminto.

video

Pilot Assist -toiminnon nopeuden käsittely

Pilot Assist voidaan asettaa useille eri nopeuksille.

Pilot Assist -toiminnon säätimet ja näyttönäkymä

Yhteenveto siitä, miten Pilot Assist -toimintoa säädetään ohjauspyörän vasemmanpuoleisella painikesarjalla ja miten toiminto näytetään näytössä.

Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist -toimintoa varten*

Useita Pilot Assist -järjestelmän symboleja ja ilmoituksia voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai head-up-näytössä*.

Pilot Assist -toiminnon rajoitukset

Pilot Assist -toiminnon toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.

Pilot Assist ja törmäysvaaravaroitus

Pilot Assist voi varoittaa kuljettajaa, jos etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon lyhenee äkisti liikaa.

video

Pilot Assist -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen

Pilot Assist voidaan asettaa useille eri aikaetäisyyksille.

video

Kuljettajan tuen ajallisen etäisyyden säätäminen

Edellä ajavaan ajoneuvoon nähden voidaan säätää ajallinen etäisyys, jota mukautuva nopeudensäädin** noudattavat.

Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen uhatessa

Kuljettajan tukijärjestelmät Pilot Assist ja mukautuva nopeudensäädin** voivat varoittaa kuljettajaa, jos etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon lyhenee äkisti liikaa.