Pilot Assist

Automaattinen jarrutus kuljettajan tukijärjestelmissä

Päivitetty 1/31/2020

Automaattinen jarrutus kuljettajan tukijärjestelmissä

Pilot Assist -toiminnossa ja mukautuvassa nopeudensäätimessä* (ACCAdaptive Cruise Control) on erityinen jarrutustoiminto hitaasti kulkevassa liikenteessä ja seistäessä paikallaan.

Jarrutustoiminto hitaassa jonoajossa ja seistäessä paikallaan

Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti, jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia – jos kestää kauemmin, ennen kuin edessä oleva ajoneuvo alkaa jälleen liikkua, kuljettajan tukitoiminto asetetaan valmiustilaan, johon kuuluu automaattinen jarrutus.

Toiminto aktivoidaan uudelleen jollain seuraavista tavoista:

  • Painakaa ohjauspyörän painiketta .
  • Painakaa kaasupoljinta.

Toiminto palauttaa edessä olevan ajoneuvon seurannan, jos se alkaa ajaa eteenpäin n. 6 sekunnin kuluessa.

Huomio

Kuljettajan tuki voi pitää auton paikallaan enintään 5 minuuttia – sen jälkeen seisontajarru kytketään ja toiminto poistetaan toiminnasta.

Ennen kuin kuljettajan tuki voidaan aktivoida uudelleen, seisontajarru on vapautettava.

Automaattisen jarrutuksen päättyminen

Tietyissä tilanteissa automaattinen jarrutus keskeytyy seistäessä paikallaan ja toiminto asettuu valmiustilaan. Se tarkoittaa, että jarrut irrottavat ja auto voi alkaa rullata – kuljettajan pitää sen vuoksi puuttua tilanteeseen ja jarruttaa itse auton pitämiseksi paikallaan.

Näin voi tapahtua seuraavissa tilanteissa:

  • kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
  • seisontajarru kytketään
  • vaihteenvalitsin siirretään P-. N- tai R-asentoon
  • kuljettaja asettaa toiminnon valmiustilaan.

Seisontajarrun automaattinen aktivointi

Tietyissä tilanteissa seisontajarru kytketään auton pitämiseksi jatkuvasti paikallaan.

Näin käy, jos toiminto pitää auton paikallaan käyttöjarrulla ja:

  • kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
  • toiminto on pitänyt auton paikallaan kauemmin kuin n. 5 minuuttia
  • jarrut ovat ylikuumentuneet
  • kuljettaja sammuttaa moottorin manuaalisesti.

Oliko tästä apua?