Pilot Assist

Kuljettajan tuen ajallisen etäisyyden säätäminen

Päivitetty 1/31/2020

Kuljettajan tuen ajallisen etäisyyden säätäminen

Edellä ajavaan ajoneuvoon nähden voidaan säätää ajallinen etäisyys, jota mukautuva nopeudensäädin*Adaptive Cruise Control, Pilot Assist ja etäisyysvaroitus* noudattavat.

P5-1519-xc90H-Symbol DA

Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja tämä esitetään kuljettajan näytössä 1-5 vaakaviivana - mitä useampi viiva, sitä pidempi aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa noin 1 sekuntia edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa noin 3 sekuntia.

Huomio

Kun kuljettajan näytön symbolina on auto ja ohjauspyörä, Pilot Assist seuraa edellä ajavaa ajoneuvoa ennalta valitulla aikavälillä.

Kun symbolina on vain ohjauspyörä, edessä ei ole ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.

Huomio

Kun symboli kuljettajan näytössä esittää kaksi autoa, ACC seuraa edessä olevaa autoa esivalitulla aikaetäisyydellä.

Kun esitetään vain yksi auto, ei edessä ole ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.

P5-1507-ACC avstånd

Aikaetäisyyden säädin.

Aikaetäisyyden vähentäminen
Aikaetäisyyden lisääminen
Etäisyysosoitus

Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai (2) aikaetäisyyden pienentämiseksi tai suurentamiseksi.

Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.

Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva nopeudensäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi tietyissä paikoissa. Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat lyhyiksi, mukautuva nopeudensäädin lisää aikaväliä hieman.

Huomio

  • Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
  • Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
  • Jos kuljettajan tuki ei näytä reagoivan lisäämällä ajonopeutta aktivoitaessa, syynä voi olla se, että ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on lyhyempi kuin ennalta valittu ajallinen etäisyys.

Varoitus

  • Käyttäkää vain kulloiseenkin liikennetilanteeseen sopivaa ajallista etäisyyttä.
  • Kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että lyhyet ajalliset etäisyydet jättävät vain vähän aikaa reagoida ja toimia odottamattomassa liikennetilanteessa.

Oliko tästä apua?