Pilot Assist

Pilot Assist -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen

Päivitetty 7/9/2020

Pilot Assist -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen

Pilot Assist voidaan asettaa useille eri aikaetäisyyksille.

P5-1646-Pilot Assist symbol Avstånd + Styrning UTAN nr

Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja tämä esitetään kuljettajan näytössä 1-5 vaakaviivana - mitä useampi viiva, sitä pidempi aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa noin 1 sekuntia edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa noin 3 sekuntia.

Huomio

Kun kuljettajan näytön symbolina on auto ja ohjauspyörä, Pilot Assist seuraa edellä ajavaa ajoneuvoa ennalta valitulla aikavälillä.

Kun symbolina on vain ohjauspyörä, edessä ei ole ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.

P5-1646-PilotAssist avstånd

Aikaetäisyyden säädinHUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen..

Aikaetäisyyden vähentäminen
Aikaetäisyyden lisääminen
Etäisyysosoitus

Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai (2) aikaetäisyyden pienentämiseksi tai suurentamiseksi.

Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.

Jotta edellä ajavaa autoa voidaan seurata pehmeästi ja miellyttävällä tavalla, Pilot Assist sallii aikaetäisyyden tuntuvan vaihtelun tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi alhaisella ajonopeudella etäisyyden lyhentyessä Pilot Assist suurentaa aikaetäisyyttä hieman.

Huomio

  • Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
  • Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
  • Jos Pilot Assist ei näytä reagoivan lisäämällä ajonopeutta aktivoitaessa, syynä voi olla se, että ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on lyhyempi kuin ennalta valittu ajallinen etäisyys.

Varoitus

  • Käyttäkää vain kulloiseenkin liikennetilanteeseen sopivaa ajallista etäisyyttä.
  • Kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että lyhyet ajalliset etäisyydet jättävät vain vähän aikaa reagoida ja toimia odottamattomassa liikennetilanteessa.

Valitkaa, miten Pilot Assist:n tulee säilyttää etäisyys* edellä ajavaan ajoneuvoon

Kuljettaja voi valita eri ajotapoja sitä varten, miten Pilot Assist -toiminnon tulee säilyttää ennalta valittu ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon. Valinta tehdään DRIVE MODE -ajotilavalitsimella.

Valitkaa jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • EcoPilot Assist keskittyy optimoimaan polttoainetaloudellisuuden, jolloin ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on pitempi.
  • ComfortPilot Assist keskittyy ylläpitämään mahdollisimman pehmeästi ennalta asetettua ajallista etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
  • DynamicPilot Assist keskittyy ylläpitämään suoremmin ajallista etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon, mikä voi tietyissä tapauksissa tarkoittaa voimakkaampia kiihdytyksiä ja jarrutuksia.

Katsokaa lisätietoa kappaleesta "Ajotilat".

Täydentävää tietoa on myös kappaleissa "Nopeudensäätimen nopeuden käsittely" ja "Ajotila ECO".


Oliko tästä apua?