Pilot Assist

Pilot Assist -toiminnon deaktivointi/aktivointi uudelleen

Päivitetty 1/31/2020

Pilot Assist -toiminnon deaktivointi/aktivointi uudelleen

Pilot Assist voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen jälkeen aktivoitua uudelleen.

Pilot Assist -toiminnon deaktivointi ja asettaminen valmiustilaan

P5-1646-PilotAssist2 Manöverknappar & symbol

HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.

Pilot Assist -toiminnon sulkeminen tilapäisesti ja asettaminen valmiustilaan:

Painakaa ohjauspyörän painiketta (2).

Pilot Assist siirtyy valmiustilaan – symboli (8) kuljettajan näytössä vaihtaa väriä VALKOISESTA HARMAAKSI ja nopeusmittarin keskiössä oleva tallennettu nopeus vaihtaa väriä BEIGESTÄ HARMAAKSI.

...tai...

Painakaa ohjauspyörän painiketta (3).

Pilot Assist sulkeutuu ja vaihtaa Mukautuvan nopeudensäätimen aktiiviseen tilaan.

Varoitus

 • Kun Pilot Assist on valmiustilassa, kuljettajan on puututtava asiaan ja ohjattava itse sekä säädeltävä sekä ajonopeutta että etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
 • Kun Pilot Assist on valmiustilassa ja auto tulee liian lähelle edellä ajavaa ajoneuvoa, etäisyysvaroitustoiminto* varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä sen sijaan.

Valmiustila kuljettajan asiaan puuttumisen takia

Pilot Assist deaktivoituu ja asettuu valmiustilaan, jos:

 • käyttöjarrua painetaan.
 • vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon.
 • suuntavaloja käytetään pitempään kuin 1 minuutti.
 • kuljettaja pitää tallennettua suurempaa nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
 • kytkinpoljin on painettuna noin 1 minuutin - koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja.

Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.

Suuntavaloja käytettäessä Pilot Assist -ohjausapu kytkeytyy tilapäisesti pois. Kun tämä tilanne on ohi, ohjausapu aktivoituu automaattisesti uudelleen, jos kaistan reunamerkinnät voidaan edelleen havaita.

Automaattinen valmiustila

Pilot Assist on riippuvainen muista järjestelmistä, esim. ajonvakautuksesta/luistonestosta ESCElectronic Stability Control. Jos jokin näistä muista järjestelmistä lakkaa toimimasta, Pilot Assist kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.

Varoitus

Automaattisessa valmiustilassa kuljettajaa varoitetaan äänimerkillä ja viestillä kuljettajan näytössä.

 • Kuljettajan täytyy tällöin itse säädellä ajonopeutta, jarruttaa tarvittaessa ja ylläpitää turvallista etäisyyttä muihin ajoneuvoihin.

Automaattinen valmiustilaan siirtyminen voi johtua esimerkiksi seuraavista seikoista:

 • kuljettaja avaa oven.
 • jarrujen lämpötila on korkea.
 • käsiä ei pidetä ohjauspyörällä.
 • seisontajarru aktivoidaan.
 • moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri.
 • kuljettaja irrottaa turvavyönsä.
 • yksi tai useampi pyörä on menettänyt pidon tienpinnasta.
 • kamera- ja tutkayksikkö on esim. lumen tai rankkasateen peittämä (kameran linssi/tutka-aallot eivät pysty toimimaan).
 • nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja Pilot Assist on epävarma siitä, onko edessä oleva ajoneuvo paikallaan oleva ajoneuvo vai kohde, esim. ajoeste.
 • nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei Pilot Assist -toiminnolla enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
 • nopeus laskee alle 30 km/h (20 mph) - koskee vain käsivaihteistolla varustettuja autoja.

Pilot Assist -toiminnon uudelleenaktivointi valmiustilasta

P5-1546-ACC hastighet

HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.

Pilot Assist -toiminnon aktivoiminen uudelleen:

Painakaa ohjauspyörän painiketta (1).

Nopeudeksi asetetaan viimeksi tallennettu nopeus.

Varoitus

Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun ajonopeuteen palataan ohjauspyörän painikkeella .


Oliko tästä apua?