Pysäköintiapukamera

Pysäköintiapukamera*

Päivitetty 1/31/2020

Pysäköintiapukamera*

Pysäköintiapukamera voi auttaa kuljettajaa sovittautumaan ahtaisiin tiloihin osoittamalla esteet kamerakuvalla ja grafiikalla keskinäytössä.

Pysäköintiapukamera on tukitoiminto, joka aktivoituu automaattisesti valittaessa peruutusvaihde. Se voidaan myös aktivoida käsin keskinäytön kautta.

P5+6-1817-PAC KameraVyAlternativ

Esimerkki kameranäkymästä.

Lähennä

Zoomattaessa lähemmäs apuviivat sammuvat.

– zoomaus lähemmäs/kauemmas
360° näkymä* – aktivoi/deaktivoi kaikki kamerat
PAS* – aktivoi/deaktivoi pysäköintiavun
Linjat – aktivoi/deaktivoi apuviivat
Vetok.* – aktivoi/deaktivoi vetokoukun*

Ei saatavana kaikilla markkina-alueilla.

apuviivan
CTA* – aktivoi/deaktivoi Cross Traffic Alert -toiminnon

Esineet/esteet voivat olla lähempänä autoa kuin mitä näytöstä katsottuna näyttää.

Varoitus

  • Pysäköintitunnistimilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida havaita.
  • Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä olevat ihmiset ja eläimet.
  • Muistakaa, että auton keula voi käydä vastaantulijoiden kaistalla pysäköinnin aikana.

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Oliko tästä apua?