Pysäköintiapukamera

Pysäköintiapukameran* apuviivat

Päivitetty 1/31/2020

Pysäköintiapukameran* apuviivat

Pysäköintiapukamerat näyttävät viivoilla näytössä, missä auto on suhteessa ympäristöön.

P5+6-1746-PAC Kameravy BAKåt med linjer

Esimerkkejä apuviivoista.

Apuviivat näyttävät auton ulkomittojen mukaisen, ohjauspyörän kääntökulmaan perustuvan aiotun ajolinjan – tämä helpottaa taskupysäköintiä, peruutusta ahtaissa tiloissa ja perävaunun kytkemistä.

Lokasuojien linjat projisoidaan kuin ne olisivat maan tasossa auton takana ja ne ovat suoraan riippuvaisia ohjauspyörän kääntökulmasta, mikä mahdollistaa sen, että kuljettaja näkee auton kulkeman reitin - myös sen kääntyessä.

Apuviivat sulkevat sisäänsä auton ulostyöntyvimmät osat, esim. vetokoukun, ulkotaustapeilit ja kulmat.

Huomio

  • Peruutettaessa perävaunun kanssa, jota ei ole sähköisesti kytketty autoon, näytön apuviivat osoittavat sen linjauksen, jonka auto ottaa – ei perävaunu.
  • Näytössä ei esitetä apuviivoja, kun perävaunu on sähköisesti kytketty auton sähköjärjestelmään.
  • Apuviivoja ei näytetä lähennettäessä kuvaa.

Tärkeää

  • Huomatkaa, että kun valittuna on taaksepäin suunnattu kameranäkymä, näytössä näkyy vain auton takana oleva alue – tarkkailkaa tällöin huolellisesti auton sivuja ja etuosaa, kun käännätte ohjauspyörää peruuttaessanne.
  • Sama pätee toisinpäin: olkaa tarkkaavainen auton takaosan suhteen, kun kameranäkymä eteenpäin on valittu.
  • Huomatkaa, että apuviivat näyttävät lyhimmän tien – varokaa siksi erityisesti, että auton kyljet eivät osu mihinkään/kulje minkään yli käännettäessä ohjauspyörää ajettaessa eteenpäin tai ettei keula osu mihinkään/kulje minkään yli käännettäessä ohjauspyörää peruutettaessa.

Apuviivat 360°:n näkymässä*

P5-1519-PAC 360 Hjälplinjer

360°:n näkymä apuviivoilla.

360°:n näkymässä näytetään apuviivat – ajosuunnasta riippuen – auton takana, edessä ja sivulla:

  • Ajettaessa eteenpäin: Etuviivat
  • Peruutettaessa: Sivu- ja takaviivat.

Kun valittuna on etu- tai takakamera, apuviivat näytetään auton ajosuunnasta riippumatta.

Kun valittuna on sivukamera, apuviivat näytetään vain peruutettaessa.

Vetokoukun apuviiva*

P5+6-1746-PAC KameraVy Dragkrok

Vetokoukku apuviivalla.

Vetok. – vetokoukun apuviivojen aktivointi.
Lähennä – zoomaus lähemmäs/kauemmas.

Kameraa voidaan hyvin käyttää perävaunun kytkemisessä näyttämällä apuviiva vetokoukun ajateltua "rataa" varten kohti perävaunua.

Painakaa painiketta Vetok. (1).

Vetokoukun ajatellun "radan" apuviivat näytetään - ja samalla auton apuviivat poistuvat näytöstä.

Auton ja vetokoukun apuviivoja ei voida näyttää samanaikaisesti.

Painakaa Lähennä (2) tarkkaa toimintaa tarvittaessa.

Kameranäkymää zoomataan lähemmäs.


Oliko tästä apua?