Pysäköintiapukamera

Pysäköintiapukameran* näkymät

Päivitetty 1/31/2020

Pysäköintiapukameran* näkymät

Toiminto voi näyttää yhdistetyn 360°:n näkymän ja erillisen näkymän neljälle eri kameralle: taka-, etu-, vasemman tai oikean kameranäkymän.

360°:n näkymä*

P5-1617-PAC 360-All camera-views

Pysäköintikameroiden "näkökenttä" ja keskimääräinen peittoalue.

Toiminto 360° näkymä aktivoi kaikki pysäköintikamerat, jolloin auton neljä puolta esitetään samanaikaisesti keskinäytössä. Tämä auttaa kuljettajaa havaitsemaan pienillä nopeuksilla toimittaessa, mitä auton ympärillä on.

360°:n näkymästä voidaan aktivoida erikseen kukin kameranäkymä:

  • Painakaa haluamanne kameran "näkökenttää" näytössä, esim. etukameran edessä/yläpuolella olevaa pintaa.
P5+6-1746-PAC--Symbol Aktiv kamera i bil

Aktiivinen kamera osoitetaan kamerasymbolilla keskinäytön autosymbolin päällä.

Jos autossa on myös Pysäköintiapujärjestelmä*, etäisyys havaittuihin esteisiin näytetään erivärisillä kentillä.

Kamerat voidaan aktivoida automaattisesti tai käsivalintaisesti.

Taaksepäin

P5-1507-PAC Kameraplacering BAKåt

Kamera taaksepäin on sijoitettu rekisterikilven yläpuolelle.

Kamera taaksepäin näyttää leveän alueen auton takana. Joissakin malleissa myös osa puskurista sekä mahdollinen vetokoukku voidaan näyttää.

Kohteet keskinäytössä voidaan kokea hieman kallistuneiksi - tämä on normaalia.

Eteenpäin

P5-1507-PAC Kameraplacering FRAMåt

Etupysäköintikamera on asennettu säleikköön.

Etukamera voi auttaa ajettaessa näkyvyyden sivuille ollessa rajoitettu, esim. kuljettaessa aidan läpi. Se on aktiivinen nopeuden ollessa enintään 25 km/h (16 mph) – tämän jälkeen etukamera sammuu.

Jos auto ei saavuta nopeutta 50 km/h (30 mph) ja ajonopeus laskee ajonopeuden 22 km/h (14 mph) alle 1 minuutissa etukameran sammuttua, kamera aktivoidaan uudelleen.

Sivut

P5-1507-PAC Kameraplacering ytterspegel

Sivukamerat on sijoitettu kumpaankin ulkotaustapeiliin.

Sivukamerat voivat näyttää, mitä auton kummallakin puolella on.


Oliko tästä apua?