Pysäköintiapukamera

Pysäköintitutkan tunnistinkenttä pysäköintikameraa varten

Päivitetty 1/31/2020

Pysäköintitutkan tunnistinkenttä pysäköintikameraa varten

Jos auto on varustettu pysäköintitutkalla, etäisyys näytetään 360°:n näkymässä värillisenä kenttänä jokaisen esteen rekisteröineen tunnistimen osalta.

Tunnistinkentät taakse- ja eteenpäin

P5+6-1746-PAC Färgade sensorfält BAKåt

Näyttöruudun autosymbolissa voi näkyä värillisiä tunnistinkenttiä.

Tunnistimien taakse- ja eteenpäin näyttämien kenttien väri muuttuu etäisyyden esteeseen vähetessä – KELTAISESTA ORANSSIN kautta PUNAISEKSI.

Kenttäväri taaksepäin

Etäisyys metreinä (jalkoina)

Keltainen

0,6-1,5 (2,0-4,9)

Oranssi

0,3–0,6 (1,0–2,0)

Punainen

0-0,3 (0-1,0)

Kenttäväri eteenpäin

Etäisyys metreinä (jalkoina)

Keltainen

0,6–0,8 (2,0–2,6)

Oranssi

0,3–0,6 (1,0–2,0)

Punainen

0-0,3 (0-1,0)

Tunnistinkentän ollessa PUNAINEN sykkivä merkkiääni vaihtuu jatkuvaksi.

Tunnistinkentät sivuille

Varoitussignaalit riippuvat auton aiotusta ajolinjasta. Ohjauspyörää käännettäessä järjestelmä voi siksi varoittaa myös vinosti auton edessä tai takana, ei vain suoraan edessä tai takana olevista esteistä.

P5+6-1817 Extended PAS

Pysäköintitunnistimien sektorit, joilla esteitä voidaan havaita.

Vasemmanpuoleinen etutunnistinkenttä
Estesektori auton aiotulla eteenpäinajoreitillä – ohjauspyörän asennosta riippuen
Sektori, jolla kentän väri on PUNAINEN ja varoitusääni voimakkaasti sykkivä
Oikeanpuoleinen takatunnistinkenttä
Estesektori auton aiotulla taaksepäinajoreitillä – ohjauspyörän asennosta riippuen
Sivukentän väri muuttuu, kun etäisyys esteeseen pienenee – KELTAISESTA PUNAISEKSI.

Kenttäväri sivuilla

Etäisyys metreinä (jalkoina)

Keltainen

0,25–0,9 (0,8–3,0)

Punainen

0–0,25 (0–0,8)

PUNAISESSA tunnistuskentässä sykkivä äänisignaali vaihtuu voimakkaasti sykkiväksi.


Oliko tästä apua?