Pysäköintitutka

Pysäköintitutkan* aktivointi/deaktivointi

Päivitetty 1/31/2020

Pysäköintitutkan* aktivointi/deaktivointi

Toiminto Pysäköintitutka voidaan aktivoida/deaktivoida.

Pysäköintitutkan etu- ja sivutunnistimet aktivoituvat automaattisesti käynnistettäessä moottori ja tunnistimet taaksepäin aktivoituvat, jos auto rullaa taaksepäin tai peruutusvaihde valitaan.

P5-1507-PAS På-Av-Knapp

Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä tällä keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.

  • VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on aktivoitu.
  • HARMAA painikeilmaisin – toiminto on deaktivoitu.

Jos autossa on pysäköintiapukamera*, pysäköintitutka voidaan aktivoida tai deaktivoida myös kyseisessä kameranäkymässä.


Oliko tästä apua?