Vakionopeussäädin

Vakionopeudensäädin

Päivitetty 1/31/2020

Vakionopeudensäädin

Nopeudensäädin (CCCruise Control) auttaa kuljettajaa pitämään tasaisen nopeuden, mikä voi antaa miellyttävämmän ajoelämyksen moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.

Yhteenveto

P5-1507-CC rattknappar-1

Toiminnon painikkeet ja symbolit.

: Aktivoi nopeudensäätimen valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun ajonopeuteen
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Valmiustilasta – aktivoi nopeudensäätimen ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
: Aktiivisesta tilasta – poistaa nopeudensäätimen toiminnasta tai siirtää sen valmiustilaan
: Laskee tallennettua nopeutta
Tallennetun nopeuden kohdistin
Auton ko. nopeus
Tallennettu nopeus

Huomio

Jos autossa on mukautuva vakionopeudensäädin*(ACCAdaptive Cruise Control), on mahdollista vaihtaa vakionopeudensäätimen ja mukautuvan vakionopeudensäätimen välillä.

Varoitus

  • Toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
  • Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Moottorijarrun käyttö käyttöjarrun sijaan

Nopeudensäädin säätää nopeutta rajoitetulla käyttöjarrun puuttumisella tilanteeseen. Alamäessä voi joskus olla suotavaa rullata liikkeelle hieman nopeammin ja antaa vain moottorijarrun vaimentaa nopeuden lisäystä. Kuljettaja voi tilapäisesti kytkeä pois nopeudensäätimen aiheuttaman käyttöjarrun puuttumisen asiaan.

Tämä tehdään seuraavasti:

Painakaa kaasupoljin suunnilleen puoliväliin ja vapauttakaa se jälleen.

Nopeudensäädin kytkee käyttöjarrun automaattisen puuttumisen tilanteeseen pois ja jarruttaa sitten vain moottorijarrutuksella.


Oliko tästä apua?