Tutki ohjekirjaasi

V90
2019 Late

Asetukset

22 Tulokset

Käyttäjädatan nollaus omistajanvaihdoksen yhteydessä

Omistajan vaihtuessa tulee käyttäjädata ja järjestelmäasetukset palauttaa tehdasasetukseksi.

Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä

Asetuksia ja monien autojen toimintojen tietoja voidaan muuttaa keskinäytön kautta.

Asetusten nollaus keskinäytössä

Kaikkien keskinäytön asetusvalikossa tehtyjen asetusten vakioarvot voidaan palauttaa.

Taulukko keskinäytön asetuksista

Keskinäytön asetusvalikossa on joukko pääkategorioita ja alakategorioita, joihin auton monien toimintojen asetukset ja tiedot on koottu.

Kontekstuaalisten asetusten avaaminen keskinäytössä

Kontekstuaalisilla asetuksilla voidaan muuttaa useimpien auton perussovellusten asetuksia suoraan keskinäytön päänäkymässä.

Järjestelmän yksiköiden muuttaminen

Yksiköiden asetukset tehdään keskinäytön valikossa Asetukset.

Äänentoistojärjestelmän äänen sulkeminen ja muuttaminen keskinäytössä

Keskinäytöstä on mahdollista muuttaa järjestelmän äänen voimakkuutta tai sulkea se.

Järjestelmän kielen muuttaminen

Kieliasetukset tehdään keskinäytön valikossa Asetukset.

Keskinäytön ulkonäön muuttaminen

Keskinäytön ulkonäköä voidaan muuttaa valitsemalla eri teemoja.

Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä

Ajotietokoneen rekisteröimät ja laskemat arvot voidaan näyttää kuljettajan näytössä.

Ajotilaston asetukset

Ajotilaston asetusten nollaaminen tai säätäminen.

Kuljettajan näytön asetukset

Kuljettajan näytön näyttövaihtoehtojen asetukset voidaan tehdä kuljettajan näytön sovellusvalikon ja keskinäytön asetusvalikon kautta.

Päivämäärä ja kellonaika

Kello näytetään sekä kuljettajan näytössä että keskinäytössä.

Head-up-näytön* asetukset

Säätäkää tuulilasin head-up-näytön näyttämisasetuksia.

Käyttöehdot ja tietojen jakaminen

Käynnistettäessä tietyt toiminnot ja sovellukset ensimmäistä kertaa voidaan näyttää ponnahdusikkuna, jossa ovat otsikot Termit & ehdot ja Tietojen jakaminen.

Tietojen jaon aktivointi ja deaktivointi

Keskinäytön asetusvalikossa voidaan asettaa joidenkin palvelujen ja sovellusten tietojen jako.

Etäohjatun lukituksen avaamisen asetukset

Etäohjattua lukituksen avaamista varten voidaan valita eri tapoja.

Red Key* -asetukset

Tavallisen etäavaimen omistaja voi muuttaa Red Key -avaimen asetuksia. Jotkut kuljettajan tukitoiminnot ovat kuitenkin aina aktiivisia.

Lukitsemisosoituksen asetus

Keskinäytön asetusvalikossa voidaan valita eri vaihtoehtoja sille, miten auto vahvistaa lukitsemisen ja lukituksen avaamisen.

Avaimettoman lukituksen avaamisen asetukset*

Avaimetonta lukituksen avaamista varten voidaan valita eri tapoja.

Seisontajarrun automaattisen aktivoinnin asetus

Valitkaa, tuleeko seisontajarrun kytkeytyä automaattisesti sammutettaessa auton moottori.

Tasonsäädön* asetukset

Poistakaa tasonsäätö käytöstä, kun auto on nostettava ylös nosturilla, jotta automaattinen säätö ei aiheuta ongelmia.