Asetukset

Äänentoistojärjestelmän äänen sulkeminen ja muuttaminen keskinäytössä

Päivitetty 7/10/2020

Äänentoistojärjestelmän äänen sulkeminen ja muuttaminen keskinäytössä

Keskinäytöstä on mahdollista muuttaa järjestelmän äänen voimakkuutta tai sulkea se.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa painiketta ÄäniJärjestelmän äänitasot.

Vetäkää säädintä kohdassa Kosketusäänet, jos haluatte muuttaa näytön painamiseen liittyvän äänen voimakkuutta tai poistaa sen käytöstä. Vetäkää säädin halutun äänitason kohdalle.


Oliko tästä apua?