Asetukset

Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä

Päivitetty 7/10/2020

Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä

Ajotietokoneen rekisteröimät ja laskemat arvot voidaan näyttää kuljettajan näytössä.

Arvot tallentuvat ajotietokonesovellukseen. Sovellusvalikon kautta on mahdollista valita, mitä tietoja kuljettajan näyttö esittää.

P5-1717-ALL-Trip computer navigation in driver display

Avatkaa ja navigoikaa sovellusvalikossaKuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen. ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.

Sovellusvalikko
Vasen/oikea
Ylös/alas
Vahvistakaa

Avatkaa sovellusvalikko kuljettajan näytössä painamalla (1).

(Sovellusvalikkoa ei voida avata, jos kuljettajan näytössä on kuittaamaton ilmoitus. Ilmoitus on ensin kuitattava painamalla O-painiketta (4), ennen kuin sovellusvalikko voidaan avata.)

Siirtykää ajotietokonesovellukseen vasemmalle tai oikealle painikkeella (2).

Neljä ylintä valikkoriviä näyttävät mitatut arvot välimatkamittarille TM. Neljä seuraavaa valikkoriviä näyttävät mitatut arvot välimatkamittarille TA. Siirtykää ylös- tai alaspäin luettelossa painamalla (3).

Siirtykää pitemmälle alas vaihtoehtopainikkeisiin valitaksenne, mitä tietoja esitetään kuljettajan näytössä:

  • Matkamittari
  • Ajomatka tyhjään säiliöön
  • Turisti (vaihtoehtoinen nopeusmittari)
  • Ajomatka välimatkamittareille TM, TA, tai ei ajomatkan näyttämistä
  • Hetkellinen polttoaineenkulutus, TM- tai TA-välimatkamittarin keskikulutus, vaihtoehtoisesti ei polttoaineenkulutuksen näyttöä

Merkitkää tai poistakaa valinnan merkintä O -painikkeella (4). Muutos toteutetaan heti.


Oliko tästä apua?