Asetukset

Avaimettoman lukituksen avaamisen asetukset*

Päivitetty 5/18/2020

Avaimettoman lukituksen avaamisen asetukset*

Avaimetonta lukituksen avaamista varten voidaan valita eri tapoja.

Asetuksen muuttaminen:

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa painiketta My CarLukitusAvaimeton lukituksen avaus

Valitkaa vaihtoehto:

  • Kaikki ovet – avaa yhtä aikaa kaikkien ovien lukituksen.
  • Yksiovinen – avaa valitun oven lukituksen.

Oliko tästä apua?