Asetukset

Etäohjatun lukituksen avaamisen asetukset

Päivitetty 7/10/2020

Etäohjatun lukituksen avaamisen asetukset

Etäohjattua lukituksen avaamista varten voidaan valita eri tapoja.

Asetuksen muuttaminen:

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa painiketta My CarLukitusLukituksen etäavaus ja sisäinen avaus.

Valitkaa vaihtoehto:

  • Kaikki ovet – avaa yhtä aikaa kaikkien ovien lukituksen.
  • Yksiovinen – avaa kuljettajan oven lukituksen. Kaikkien ovien lukituksen avaamista varten etäavaimen lukituksen avauspainiketta on painettava kaksi kertaa.

Tässä tehtävät asetukset vaikuttavat myös keskuslukituksen avaamiseen sisäavauskahvan kautta.


Oliko tästä apua?