Asetukset

Järjestelmän kielen muuttaminen

Päivitetty 7/10/2020

Järjestelmän kielen muuttaminen

Kieliasetukset tehdään keskinäytön valikossa Asetukset.

Huomio

Kielen vaihtaminen keskinäytössä voi aiheuttaa sen, että tietyt omistajan asiakirjojen tiedot eivät täsmää kansallisten tai paikallisten lakien ja määräysten kanssa. Älkää vaihtako järjestelmään vaikeasti ymmärrettävää kieltä, koska tämä voi vaikeuttaa palaamista taaksepäin valikkorakenteessa.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Siirtykää eteenpäin kohtaan JärjestelmäJärjestelmän kielet ja yksiköt.

Valitkaa Järjestelmän kieli. Puheohjauksen tuella varustetuilla kielillä on puheohjaussymboli.

Kieli kuljettajan näytössä, keskinäytössä ja head-up -näytössä muuttuu.


Oliko tästä apua?