Asetukset

Keskinäytön ulkonäön muuttaminen

Päivitetty 7/10/2020

Keskinäytön ulkonäön muuttaminen

Keskinäytön ulkonäköä voidaan muuttaa valitsemalla eri teemoja.

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa painiketta My CarKuljettajan näyttöNäytä teemat.

Valitkaa tämän jälkeen teema, esim. Minimalistic tai Chrome Rings.

Näiden ulkonäkövaihtoehtojen lisäksi voidaan myös valita myös seuraavien väliltä: Normaali ja Kirkas. Valinnassa Normaali näytön tausta on tumma ja tekstit ovat kirkkaita. Tämä vaihtoehto on esivalittuna kaikissa teemoissa. Haluttaessa voidaan valita kirkas vaihtoehto, jossa ulkonäkö muuttuu siten, että taustasta tulee kirkas ja teksteistä tummia. Vaihtoehtoa voidaan käyttää esim. ajettaessa kirkkaalla päivänvalolla.

Vaihtoehdot ovat aina käyttäjän käytettävissä ja ne eivät vaikuta ympäristön valaistukseen.


Oliko tästä apua?