Asetukset

Kontekstuaalisten asetusten avaaminen keskinäytössä

Päivitetty 7/10/2020

Kontekstuaalisten asetusten avaaminen keskinäytössä

Kontekstuaalisilla asetuksilla voidaan muuttaa useimpien auton perussovellusten asetuksia suoraan keskinäytön päänäkymässä.

P5-17w46-Navigation settings pane-Contextueal higlighted

Päänäkymä, jossa on kontekstuaalisten asetusten painike.

Kontekstuaaliset asetukset ovat oikotie, jonka kautta päästään tiettyihin näytöllä näytettävää aktiivista toimintoa koskeviin asetuksiin. Sovellukset, jotka ovat autossa alusta alkaen, esim. FM-radio ja USB, ovat osa Sensus-järjestelmää ja kuuluvat auton sisäisiin toimintoihin. Näiden sovellusten asetuksia voidaan muuttaa suoraan päänäkymän kontekstuaalisten asetusten kautta.

Kun kontekstuaaliset asetukset ovat käytettävissä:

Vetäkää päänäkymä alas sovelluksen ollessa laajennettuna, esim. Navigointi.

Painakaa painiketta Navigointiasetukset.

Navigointiasetusten sivu avautuu.

Muuttakaa asetuksia halutulla tavalla ja vahvistakaa valinnat.

Sulkekaa asetusnäyttö painamalla Sulje tai keskinäytön alapuolella olevaa kotipainiketta.

Useimmilla auton perussovelluksista on tämä kontekstuaalinen asetusmahdollisuus, mutta ei kaikilla.

Kolmannen osapuolen sovellukset

Kolmannen osapuolen sovelluksia ei ole auton järjestelmässä alusta alkaen, vaan ne ovat sellaisia, jotka voidaan ladata, esim. Volvo ID. Täällä tehdään asetukset aina sovelluksen sisältä, ei päänäkymästä.


Oliko tästä apua?