Asetukset

Lukitsemisosoituksen asetus

Päivitetty 7/10/2020

Lukitsemisosoituksen asetus

Keskinäytön asetusvalikossa voidaan valita eri vaihtoehtoja sille, miten auto vahvistaa lukitsemisen ja lukituksen avaamisen.

Lukitsemista koskevan ilmoitustavan muuttaminen:

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa painiketta My CarLukitus.

Valitkaa, milloin auton tulee antaa näkyvä ilmoitus, painamalla Näkyvä lukituksen palaute:

  • Lukitse
  • Avaa lukitus
  • Molemmat

Voitte myös poistaa toiminnon käytöstä merkitsemällä vaihtoehdon Pois.

Taitettavien taustapeilien* asetuksen muuttaminen lukittaessa:

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa painiketta My CarPeilit ja helppo sisääntulo.

Aktivoikaa tai sulkekaa toiminto valitsemalla Peilien taitto lukittaessa.


Oliko tästä apua?