Asetukset

Seisontajarrun automaattisen aktivoinnin asetus

Päivitetty 7/10/2020

Seisontajarrun automaattisen aktivoinnin asetus

Valitkaa, tuleeko seisontajarrun kytkeytyä automaattisesti sammutettaessa auton moottori.

Asetuksen muuttaminen:

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa My CarSeisontajarru ja jousitus ja merkitkää toiminto Seisontajarrun automaattinen aktivointi tai poistakaa sen merkintä.


Oliko tästä apua?