Asetukset

Tasonsäädön* asetukset

Päivitetty 1/31/2020

Tasonsäädön* asetukset

Poistakaa tasonsäätö käytöstä, kun auto on nostettava ylös nosturilla, jotta automaattinen säätö ei aiheuta ongelmia.

Keskinäytön asetukset

Estä tasonsäädön ohjaus

Tietyissä tapauksissa pitää toiminto sulkea, esim. ennen kuin auto nostetaan ylös nosturilla*. Nosturilla nostettaessa syntyvä tasoero saa muuten aikaan sen, että automaattinen säätö alkaa säätää korkeutta haitallisin seurauksin.

Sulkekaa toiminto keskinäytön kautta:

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa painiketta My CarSeisontajarru ja jousitus.

Valitkaa Estä tasonsäädön ohjaus.


Oliko tästä apua?