Tutki ohjekirjaasi

V90
2019 Late

Keskinäyttö

15 Tulokset

Keskinäytön kuvaus

Keskinäytöstä ohjataan monia auton toimintoja. Tässä esitellään keskinäyttö ja sen mahdollisuudet.

Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi

Keskinäyttö voidaan himmentää ja aktivoida uudelleen näytön alapuolella olevalla kotipainikkeella.

Keskinäytön käyttäminen

Monia auton toiminnoista ohjataan ja säädetään keskinäytöstä. Keskinäyttö on kosketusnäyttö, joka reagoi kosketukseen.

video

Navigointi keskinäytön näkymissä

Keskinäytössä on viisi eri perusnäkymää: kotinäkymä, päänäkymä, ilmastointinäkymä, sovellusnäkymä ja toimintonäkymä. Näyttö käynnistyy automaattisesti, kun kuljettajan ovi avataan.

Osanäkymien käsittely keskinäytössä

Kotinäkymä muodostuu neljästä osanäkymästä: Navigointi, Media, Puhelin ja ylimääräinen osanäkymä. Nämä näkymät voidaan laajentaa.

Symbolit keskinäytön tilakentässä

Katsaus symboleihin, jotka voidaan esittää keskinäytön tilakentässä.

Toimintonäkymä keskinäytössä

Toimintonäkymässä, yhdessä keskinäytön perusnäkymässä, ovat kaikki painikkeet auton toimintoja varten. Navigoikaa toimintonäkymään kotinäkymästä pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle näytön yli* .

Sovellusten ja painikkeiden siirtäminen keskinäytössä

Autotoimintojen sovelluksia ja painikkeita sovellus- tai toimintonäkymässä voidaan siirtää ja organisoida toivomusten mukaan.

Keskinäytön ilmoitukset

Keskinäytössä voidaan eri tapahtumien yhteydessä esittää ilmoituksia kuljettajan informoimiseksi tai auttamiseksi.

Keskinäytön näppäimistö

Keskinäytön näppäimistöllä on mahdollista kirjoittaa käyttäen näytössä olevia painikkeita, mutta myös käsin "piirtämällä" kirjaimia ja merkkejä näytölle.

Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen käsin keskinäytössä

Keskinäytön näppäimistöllä voidaan kirjoittaa merkkejä, kirjaimia ja sanoja näyttöön "piirtämällä" käsin.

Näppäimistön kielen vaihtaminen keskinäytössä

Jotta on mahdollista vaihtaa eri kielten välillä näppäimistössä, pitää kielet ensin lisätä kohdassa Asetukset.

Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä

Ajotilasto ajotietokoneesta esitetään graafisesti keskinäytössä ja se antaa katsauksen, joka helpottaa polttoainetaloudellisempaa ajoa.

Käyttöopas keskinäytössä

Käyttöopas on saatavana digitaalisessa muodossa auton keskinäytössä* .

Liikkuminen keskinäytön käyttöoppaassa

Digitaaliseen käyttöoppaaseen voidaan siirtyä auton keskinäytön päänäkymästä. Sisältöä voidaan hakea ja on helppoa navigoida eri osien välillä.