Keskinäyttö

Käyttöopas keskinäytössä

Päivitetty 5/18/2020

Käyttöopas keskinäytössä

Käyttöopas on saatavana digitaalisessa muodossa auton keskinäytössäKoskee useimpia markkina-alueita..

Digitaaliseen käyttöoppaaseen pääsee päänäkymästä, josta pääsee joissakin tapauksissa myös kontekstuaaliseen käyttöoppaaseen.

Huomio

Digitaalinen käyttöopas ei ole käytettävissä ajon aikana.

Käyttöopas

P5-1717-Owner's manual in settings pane-Highlighted

Päänäkymä ja painike käyttöoppaalle.

Käyttöoppaan avaaminen: vetäkää päänäkymä alas keskinäytössä ja painakaa Käyttöopas.

Käyttöoppaan tietoihin pääsee suoraan käyttöoppaan aloitussivulta tai sen päävalikon kautta.

Kontekstuaalinen käyttöopas

P5-1746-Settings pane- Contextual highlighted

Päänäkymä, jossa on kontekstuaalisen käyttöoppaan painike.

Kontekstuaalinen käyttöopas on oikotie käyttöoppaan artikkeliin, jossa kuvaillaan näytössä näytettävä aktiivinen toiminto. Kun kontekstuaalinen käyttöopas on käytössä, se näytetään kohdan Käyttöopas oikealla puolella päänäkymässä.

Painamalla kontekstuaalista käyttöopasta kerran voitte siis siirtyä näytössä näkyvään sisältöön liittyvään käyttöoppaan artikkeliin. Jos painatte esim. Navigoinnin käyttöohje, avataan navigointiin liittyvä artikkeli.

Tämä koskee vain tiettyjä sovelluksia autossa. Ladatuista kolmansien osapuolten sovelluksista ei esimerkiksi päästä sovelluskohtaisiin artikkeleihin.


Oliko tästä apua?