Keskinäyttö

Keskinäytön käyttäminen

Päivitetty 7/10/2020

Keskinäytön käyttäminen

Monia auton toiminnoista ohjataan ja säädetään keskinäytöstä. Keskinäyttö on kosketusnäyttö, joka reagoi kosketukseen.

Keskinäytön kosketusohjauksen käyttö

Näyttö reagoi eri tavoin riippuen siitä, painetaanko, vedetäänkö tai pyyhkäistäänkö sen yli. On mahdollista esimerkiksi selata eri näkymiä, merkitä kohde, vierittää luetteloa ja siirtää sovelluksia koskettamalla näyttöä eri tavoin.

Infrapunaverho heti näytön yläpuolella saa näytön havaitsemaan sormen, joka on aivan näytön edessä. Tämä teknologia mahdollistaa näytön käyttämisen myös käsineet kädessä.

Kaksi henkilöä voi toimia näytön kanssa samanaikaisesti, esim. säätää ilmastointilaitetta kuljettajan sekä matkustajan puolella.

Tärkeää

Älkää asettako teräviä esineitä suojusta vasten, koska se voi naarmuttaa tätä.

Seuraavassa taulukossa esitellään eri menettelytavat näytön käsittelemiseen:

Menettelytapa

Malli

Tulos

P5-1507-Gestures-Tap

Painakaa kerran.

Merkitsee kohteen, vahvistaa valinnan tai aktivoi toiminnon.

Painakaa nopeasti kaksi kertaa.

Lähentää (zoomaa lähemmäs) digitaalista kohdetta, esim. karttaa.

Painakaa ja pitäkää painettuna.

Tarttuu kohteeseen. Voidaan käyttää siirtämään sovelluksia tai karttapisteitä kartalla. Painakaa ja pitäkää sormi näyttöä vasten sekä vetäkää samalla kohde haluttuun paikkaan.

P5-1507-Gestures-Tap with two fingers

Painakaa kerran kahdella sormella.

Loitontaa (zoomaa kauemmas) digitaalista kohdetta, esim. karttaa.

P5-1507-Gestures-Drag

Vetäkää

Vaihtaa eri näkymien välillä, rullaa luetteloa, tekstiä tai näkymää. Pitäkää painettuna ja vetäkää siirtääksenne sovelluksia tai karttapisteitä kartalla. Vetäkää vaaka- tai pystysuoraan näytön yli.

P5-1507-Gestures-Flick

Pyyhkäiskää/vetäkää nopeasti

Vaihtaa eri näkymien välillä, rullaa luetteloa, tekstiä tai näkymää. Vetäkää vaaka- tai pystysuoraan näytön yli.

Huomatkaa, että näytön yläosan koskettaminen voi avata päänäkymän.

P5-1507-Gestures-Spread

Vetäkää erilleen

Lähentää (zoomaa lähemmäs).

P5-1507-Gestures-Pinch

Vetäkää yhteen

Loitontaa (zoomaa kauemmas).

Palaaminen kotinäkymään muusta näkymästä

Painakaa lyhyesti kotipainiketta keskinäytön alla.

Kotinäkymän viimeisin tila esitetään.

Painakaa lyhyesti uudelleen.

Kaikki kotinäkymän osanäkymät asetetaan vakiotilaan.

Huomio

Kotinäkymän vakiotilassa - painakaa lyhyesti kotipainiketta. Näytössä esitetään animaatio, joka selostaa pääsyn eri näkymiin.

Luettelon, artikkelin tai näkymän vierittäminen

Kun vieritysilmaisin on esillä näytössä, on mahdollista vierittää ylös- tai alaspäin näkymässä. Pyyhkäiskää alas-/ylöspäin näkymässä missä tahansa.

P5-1546 - Scroll indicator in centerdisplay

Vieritysilmaisin näkyy keskinäytössä, kun vierittäminen näkymässä on mahdollista.

Keskinäytön säätimien käyttö

P5-1507–Climate–Temperature regulation

Lämpötilansäädin.

Monia auton toimintoja käytetään säätimellä. Säätäkää esim. lämpötilaa joko:

  • vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle,
  • painakaa + tai lämpötilan nostamiseksi tai laskemiseksi portaittain, tai
  • painakaa haluttua lämpötilaa säätimessä.

Oliko tästä apua?