Keskinäyttö

Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen käsin keskinäytössä

Päivitetty 7/10/2020

Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen käsin keskinäytössä

Keskinäytön näppäimistöllä voidaan kirjoittaa merkkejä, kirjaimia ja sanoja näyttöön "piirtämällä" käsin.

P5-1717-All-Keypad enable handwriting

Vaihtakaa näppäimillä kirjoittamisesta kirjainten ja merkkien kirjoittamiseen käsin painamalla näppäimistön näppäintä.

P5-1717-ALL-Keypad layout handwrite
Alue merkkien/kirjainten/sanojen/sanojen osien kirjoittamista varten.
Tekstikenttä, jossa merkit tai sanaehdotukset

Koskee tiettyjä järjestelmäkieliä.

näytetään sitä mukaa kuin niitä kirjoitetaan näyttöön (1).
Ehdotuksia merkeiksi/kirjaimiksi/sanoiksi/sanojen osiksi. Luetteloa voidaan selata.
Välilyönti. Välilyönti voidaan tehdä myös kirjoittamalla väliviiva (-) käsin kirjoitettujen kirjainten alueelle (1). Ks. otsikko "Välilyönnin tekeminen vapaatekstikentässä kirjoitettaessa käsin" alla.
Tekstinsyötön kumoaminen. Painakaa lyhyesti poistaaksenne merkin/kirjaimen kerrallaan. Odottakaa lyhyt hetki ennen seuraavaa painallusta seuraavan merkin/kirjaimen jne. poistamiseksi.
Palatkaa takaisin tavallisen merkinsyötön näppäimistöön.
Tekstinsyöttöäänen mykistäminen/ottaminen käyttöön.
Piilottakaa näppäimistö. Jos tämä ei ole mahdollista, painiketta ei näytetä.
Vaihtakaa tekstinsyötön kieli.

Merkkien/kirjainten/sanojen syöttäminen käsin

Kirjoittakaa merkki, kirjain, sana tai osia sanasta käsinkirjoitettujen kirjainten alueelle (1). Kirjoittakaa sana tai osia sanasta päällekkäin tai samalle linjalle.

Joukko ehdotuksia merkeistä, kirjaimista tai sanoista näytetään (3). Todennäköisin näytetään ylimpänä luettelossa.

Tärkeää

Älkää asettako teräviä esineitä suojusta vasten, koska se voi naarmuttaa tätä.

Syöttäkää merkki/kirjain/sana odottamalla lyhyt hetki.

Ylimpänä luettelossa oleva merkki/kirjain/sana syötetään. On myös mahdollista valita muu kuin ylimpänä esitettävä merkki – painakaa haluamaanne merkkiä, kirjainta tai sanaa luettelossa.

Käsin syötetyn merkin/kirjaimen poistaminen/muuttaminen

P5-1717-ALL-Keypad_erase_handwriting

Poistakaa kaikki merkit tekstikentästä (2) pyyhkäisemällä käsin kirjoittamisen kentän yli (1).

Merkkien/kirjainten poistamiseksi/muuttamiseksi on useita vaihtoehtoja:

  • Painakaa luettelossa (3) kirjainta tai sanaa, jota oikeastaan tarkoitetaan.
  • Painakaa painiketta tekstinsyötön kumoamiseksi (5) kirjaimen poistamiseksi ja uudelleen aloittamiseksi.
  • Pyyhkäiskää vaakasuoraan oikealta vasemmalle

    Arabialainen näppäimistö: pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan. Pyyhkäistäessä oikealta vasemmalle tehdään välilyönti.

    kirjoitettavien kirjainten alueen (1) yli. Poistakaa useita kirjaimia pyyhkäisemällä alueen yli useita kertoja.
  • Ruksin painaminen tekstikentässä (2) poistaa kaiken syötetyn tekstin.

Rivin vaihtaminen tekstikentässä, johon on kirjoitettu käsin

P5-1717-ALL-Keypad_new row

Vaihtakaa riviä käsin piirtämällä edellä olevat merkit käsinkirjoituskenttäänArabialainen näppäimistö - piirtäkää samat merkit, mutta peilikuvana..

Välilyönnin tekeminen vapaatekstikentässä kirjoitettaessa käsin

P5-1717-ALL-Keypad_blank spaces

Tehkää välilyönti piirtämällä viiva vasemmalta oikealleArabialainen kirjoitus: piirtäkää viiva oikealta vasemmalle..


Oliko tästä apua?