Keskinäyttö

Navigointi keskinäytön näkymissä

Päivitetty 7/10/2020

Navigointi keskinäytön näkymissä

Keskinäytössä on viisi eri perusnäkymää: kotinäkymä, päänäkymä, ilmastointinäkymä, sovellusnäkymä ja toimintonäkymä. Näyttö käynnistyy automaattisesti, kun kuljettajan ovi avataan.

Kotinäkymä

Kotinäkymä on se, joka esitetään, kun näyttö avautuu. Se muodostuu neljästä osanäkymästä: Navigointi, Media, Puhelin ja ylimääräinen osanäkymä.

Sovellus tai autotoiminto, joka valitaan sovellus- tai toimintonäkymästä, käynnistyy kotinäkymän ko. osanäkymässä. Esim. FM-radio käynnistyy Media-osanäkymässä.

Ylimääräisessä osanäkymässä näytetään viimeksi käytetty sovellus tai autotoiminto, jolla ei ole mitään tekemistä minkään muun kolmen osanäkymän kanssa.

Osanäkymät näyttävät suppean informaation ko. sovelluksesta.

Huomio

Kun auto käynnistetään, kotinäkymän osanäkymissä näytetään tiedot kyseisen osanäkymän sovellusten senhetkisestä tilasta.

Huomio

Kotinäkymän vakiotilassa - painakaa lyhyesti kotipainiketta. Näytössä esitetään animaatio, joka selostaa pääsyn eri näkymiin.

Tilakenttä

Ylimpänä näytössä esitetään auton aktiviteetit. Vasemmalla tilakentässä esitetään verkko- ja liitäntäinformaatio ja oikealla esitetään mediaan liittyvä informaatio, kello sekä osoitus siitä, onko taustatoimintoja käynnissä.

Päänäkymä

P5-1717-ALL-Settings pane incl contextual

Päänäkymä alasvedettynä.

Tilakentän keskellä ylimpänä näytössä on välilehti. Avatkaa päänäkymä painamalla välilehteä tai vetämällä/pyyhkäisemällä ylhäältä alas näytön yli.

Päänäkymästä on aina pääsy seuraaviin:

 • Asetukset
 • Käyttöopas
 • Profiili
 • Auton tallennetut ilmoitukset.

Päänäkymästä on tietyissä tapauksissa pääsy seuraaviin:

 • Kontekstuaaliset asetukset (esim. Navigointiasetukset). Muuttakaa asetuksia suoraan päänäkymässä jonkin sovelluksen (esim. navigointi) ollessa käynnissä.
 • Kontekstuaalinen käyttöopas (esim. Navigoinnin käyttöohje). Tämän avulla pääsee suoraan päänäkymässä digitaalisen käyttöoppaan artikkeleihin, jotka liittyvät näytössä näytettävään sisältöön.

  Poistuminen päänäkymästä - painakaa päänäkymän ulkopuolelta, kotipainiketta tai päänäkymän alinta osaa ja vetäkää ylöspäin. Taustalla oleva näkymä tulee tällöin esiin ja jälleen mahdolliseksi käyttää.

  Huomio

  Päänäkymä ei ole käytettävissä käynnistyksen/sammuttamisen yhteydessä tai kun näytössä esitetään ilmoitus. Se ei myöskään ole käytettävissä, kun ilmastointinäkymä näytetään.

  Ilmastointinäkymä

  Alimpana näytössä on ilmastointirivi aina näkyvissä. Siinä voidaan tehdä suoraan tavallisimmat ilmastointiasetukset, kuten lämpötilan ja istuinlämmityksen* asetukset.

  P5-1507-Icon-settings-climate

  Avatkaa ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia, jolloin käytettävissä on enemmän ilmastointiasetuksia.

  P5-1507-Icon-close

  Painakaa symbolia ilmastointinäkymän sulkemiseksi ja palaamiseksi edelliseen näkymään.

  Sovellusnäkymä

  P5-1717-Application pane

  Sovellusnäkymä, jossa auton sovellukset.

  Pyyhkäiskää oikealta vasemmalleKoskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan. näytön yli päästäksenne sovellusnäkymään kotinäkymästä. Täällä on sovelluksia, jotka on ladattu (kolmannen osapuolen sovelluksia), mutta myös sovelluksia sisäisille toiminnoille, esimerkiksi FM-radio. Tietyt sovellukset esittävät lyhyen informaation suoraan sovellusnäkymässä, esim. lukemattomien teksti-ilmoitusten määrän valinnalle Viestit.

  Painakaa sovellusta sen avaamiseksi. Sovellus avataan tällöin vastaavassa osanäkymässä, esimerkiksi Media.

  Sovellusten määrästä riippuen sovellusnäkymää voidaan selata alaspäin. Tehkää se pyyhkäisemällä tai vetämällä alhaalta ylöspäin.

  Palatkaa takaisin kotinäkymään pyyhkäisemällä vasemmalta oikealleKoskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan. näytön yli tai painamalla kotipainiketta.

  Toimintonäkymä

  P5-17w46-Car functions pane

  Toimintonäkymä painikkeineen auton eri toimintoja varten.

  Pyyhkäiskää vasemmalta oikealleKoskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan. näytön yli päästäksenne toimintonäkymään kotinäkymästä. Täältä aktivoidaan tai deaktivoidaan eri autotoiminnot, esim. BLIS*, Lane Keeping Aid* ja Pysäköintiavustin*.

  Toimintojen määrästä riippuen myös täällä voidaan näkymässä selata alaspäin. Tehkää se pyyhkäisemällä tai vetämällä alhaalta ylöspäin.

  Erona sovellusnäkymään, siellä sovellus avataan painalluksella, toiminto aktivoidaan tai deaktivoidaan painamalla ko. toimintopainiketta. Tietyt toiminnot, liipaisutoiminnot avataan omassa ikkunassaan painettaessa.

  Palatkaa takaisin kotinäkymään pyyhkäisemällä oikealta vasemmalleKoskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan. näytön yli tai painamalla kotipainiketta.


  Oliko tästä apua?