Keskinäyttö

Osanäkymien käsittely keskinäytössä

Päivitetty 7/10/2020

Osanäkymien käsittely keskinäytössä

Kotinäkymä muodostuu neljästä osanäkymästä: Navigointi, Media, Puhelin ja ylimääräinen osanäkymä. Nämä näkymät voidaan laajentaa.

Osanäkymän laajentaminen vakiotilasta

P5-1717-Home screen default vs expanded view

Osanäkymän vakiotila ja laajennettu tila keskusnäytössä.

Osanäkymän laajentaminen:

Osanäkymät Navigointi, Media ja Puhelin: Painakaa mitä tahansa osanäkymää. Kun osanäkymä laajennetaan, työntyy ylimääräinen osanäkymä tilapäisesti sivuun. Muut kaksi osanäkymää minimoidaan ja vain tietty informaatio esitetään. Kun painatte ylimääräistä osanäkymää, kolme muuta osanäkymää pienentyvät ja näyttävät vain tietyt tiedot.

Laajennutussa näkymässä saadaan pääsy perustaviin toimintoihin ko. sovelluksessa.

Laajennetun osanäkymän sulkeminen:

Osanäkymä voidaan sulkea kolmella eri tavalla:

  • Painakaa laajennetun osanäkymän yläosaa.
  • Painakaa toista osanäkymää (tällöin se vuorostaan avautuu laajennetussa tilassa).
  • Painakaa lyhyesti fyysistä kotipainiketta keskinäytön alla.

Osanäkymän avaaminen tai sulkeminen kokonäyttötilassa

Ylimääräinen osanäkymäEi koske kaikkia sovelluksia tai auton toimintoja, jotka avataan ylimääräisen osanäkymän kautta. ja Navigointi-toiminnon osanäkymä voidaan avata täyskuvaksi, jossa on vielä enemmän informaatiota ja enemmän asetusmahdollisuuksia.

Kun osanäkymä on avattu kokonäyttötilaan, ei esitetä mitään informaatiota muista osanäkymistä.

P5-1507-Navigation, launch fullscreen icon

Avatkaa sovellus laajennetussa tilassa kokonäytössä - painakaa symbolia.

P5-1507-Navigation, exit fullscreen icon

Painakaa symboli palataksenne laajennettuun tilaan, tai painakaa kotipainiketta näytön alapuolella.

P5-1717-S90/V90/S90H/V90H/S90L/S90LH-Touch screen-button

Keskinäytön kotipainike.

On aina mahdollista palata kotinäkymään painamalla kotipainiketta. Palaaminen kotinäkymän vakionäkymään täyskuvatilasta – painakaa kaksi kertaa kotipainiketta.


Oliko tästä apua?