Keskinäyttö

Toimintonäkymä keskinäytössä

Päivitetty 7/10/2020

Toimintonäkymä keskinäytössä

Toimintonäkymässä, yhdessä keskinäytön perusnäkymässä, ovat kaikki painikkeet auton toimintoja varten. Navigoikaa toimintonäkymään kotinäkymästä pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle näytön yliKoskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan..

Painikkeiden eri tyypit

Auton toimintoja varten on kolme eri painiketyyppiä, ks. seuraavaa:

Painikkeen tyyppi

Ominaisuus

Vaikuttaa auton toimintoon

Toimintopainikkeet

Niillä on päällä/pois -asennot.

Kun toiminnon ollessa käynnissä palaa LED-ilmaisin painikkeen kuvakkeen vasemmalla puolella. Painakaa painiketta toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.

Useimmat painikkeet toimintonäkymässä ovat toimintopainikkeita.

Liipaisupainikkeet

Niillä ei ole päällä/pois -asentoja.

Liipaisupainiketta painettaessa avautuu toimintoikkuna. Ikkunassa voidaan esimerkiksi muuttaa istuimen asentoa.

  • Kamera
  • Niskatuen taitto
  • Heij. mittaristonäytön säädöt

Pysäköintipainikkeet

Niillä on päällä-, pois- ja skannausasennot.

Muistuttavat toimintopainikkeita, mutta niillä on ylimääräinen asento pysäköintiskannausta varten.

  • Pysäköi
  • Pysäköinnistä poistuminen

Painikkeiden eri asennot

P5-1507-Lane keeping aid function on

Kun LED-ilmaisin palaa vihreänä toiminto- tai pysäköintipainikkeessa, toiminto on aktivoitu. Kun toiminto aktivoituu, esitetään tiettyjen toimintojen osalta lisäteksti siitä, mitä toiminto sisältää. Tekstiä näytetään noin muutamia sekunteja ja sen jälkeen näytetään painike LED-ilmaisimen palaessa.

Lane Keeping Aid -toiminnon osalta esimerkiksi näytetään teksti Toimii vain tietyissä nopeuksissa, kun painiketta painetaan.

Painikkeen painaminen kerran lyhyesti kytkee toiminnon päälle tai pois.

P5-1507-Lane keeping aid function off

Toiminto on deaktivoitu, kun LED-ilmaisin on sammuksissa.

P5-1507-Error in Lane keeping aid function

Kuin varoituskolmio esitetään painikkeen oikeanpuoleisessa osassa, jokin ei toimi niin kuin on ajateltu.


Oliko tästä apua?