Kuljettajan näyttö

Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen

Päivitetty 1/31/2020

Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen

Sovellusvalikkoa kuljettajan näytössä käsitellään ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.

P5-1507–I+C–App menu and right steering wheel switch

Sovellusvalikko ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja.

Avaaminen/sulkeminen
Vasen/oikea
Ylös/alas
Vahvistakaa

Sovellusvalikon avaaminen/sulkeminen

Painakaa avaamista/sulkemista (1).

Sovellusvalikko avataan/suljetaan.

Huomio

Sovellusvalikkoa ei voida avata, jos kuljettajan näytössä on kuittaamaton ilmoitus. Ilmoitus on kuitattava, ennen kuin sovellusvalikko voidaan avata.

Sovellusvalikko sulkeutuu automaattisesti hetken käyttämättömyyden jälkeen tai tietyillä valinnoilla.

Navigointi ja valitseminen sovellusvalikossa

Siirtykää sovelluksesta toiseen painamalla vasemmalle tai oikealle (2).

Toiminnot edelliselle/seuraavalle sovellukselle esitetään sovellusvalikossa.

Selatkaa valitun sovelluksen toimintoja painamalla ylös tai alas (3).

Vahvistakaa tai merkitkää toiminnon valinta painamalla vahvistusta (4).

Toiminto aktivoidaan ja tiettyjen valintojen osalta sen jälkeen suljetaan sovellusvalikko.

Jos sovellusvalikko avataan uudelleen, esitetään välittömästi viimeksi valitun sovelluksen toiminnot.


Oliko tästä apua?