Kuljettajan näyttö

Sovellusvalikko kuljettajan näytössä

Päivitetty 7/10/2020

Sovellusvalikko kuljettajan näytössä

Sovellusvalikko kuljettajan näytössä antaa nopean pääsyn tavallisesti käytettäviin toimintoihin tiettyjen sovellusten osalta.

P5-1746-Driver display app menu

Kuva on kaaviomainen.

Kuljettajan näytön sovellusvalikkoa voidaan käyttää keskinäytön sijasta ja sitä ohjataan ohjauspyörän oikealla painikesarjalla. Sovellusvalikko helpottaa vaihtamista eri sovellusten tai sovellusten toimintojen välillä tarvitsematta irrottaa otetta ohjauspyörästä.

Sovellusvalikon toiminnot

Eri sovellukset antavat pääsyn eri tyyppisiin toimintoihin. Sovellusvalikosta voidaan ohjata seuraavia sovelluksia ja niihin kuuluvia toimintoja:

Sovellus

Toiminnot

Ajotietokone

Välimatkamittarin valinta, valitaan, mitä kuljettajan näytössä esitetään yms.

Mediasoitin

Valitaan mediasoittimen aktiivinen lähde.

Puhelin

Soittaminen puhelulistan yhteystietoon.

Navigointi

Opastus määränpäähän ym.


Oliko tästä apua?